Poézia

Radenie: 
Počet zobrazení: 
Peter Gregor: Idiotár

Peter Gregor: Idiotár

Kniha aforizmov a epigramov z dielne známeho slovenského autora, ktorý nekompromisne nastavuje satirické zrkadlo nielen čitateľom. Postrehy, sentencie, narážky... Pikantné, miestami cynické, s miernou dávkou čierneho humoru, no poctivé, citlivo prežité.

Pôvodná cena
6,00 €
Cena (bez DPH)
5,18 €
DPH (10%)
0,52 €
Cena (s DPH)
5,70 €
Anna Valcerová: Letný sneh

Anna Valcerová: Letný sneh

Zatiaľ posledná nová básnická zbierka Anny Valcerovej Letný sneh prináša motivicky rôznorodé básne reflektujúce ďalší úsek poetkinho života. Nemilosrdne ho poznamenáva smrť životného partnera.

Pôvodná cena
7,00 €
Cena (bez DPH)
6,05 €
DPH (10%)
0,60 €
Cena (s DPH)
6,65 €
Andrijan Turan: Origami

Andrijan Turan: Origami

Básnická zbierka Origami nebola napísaná, ale našepkaná. Je krištáľovo čistým a realistickým záznamom genézy citu, o ktorom sa vie, že trvá krátko. Tieto verše vznikali za neprespatých nocí a pochmúrnych dní, zrána so svetlom svitania a prvým lúčom pri zobúdzaní.

Pôvodná cena
7,94 €
Cena (bez DPH)
6,85 €
DPH (10%)
0,69 €
Cena (s DPH)
7,54 €
Lýdia Džundová: Tajomstvá bielych pavučín

Lýdia Džundová: Tajomstvá bielych pavučín

Autorke sa sprítomňuje čaro, nie ako staromilská rekvizita. O to naliehavejšie pod náporom častého rozčarovania. Neraz aj žena, ktorá sa k telesnosti stavia odmietavo i podliehajúco, sa musí brániť – autenticky trpkou iróniou z vecí, ktoré vo svojom kolobehu strácajú význam.

Pôvodná cena
2,50 €
Cena (bez DPH)
2,16 €
DPH (10%)
0,22 €
Cena (s DPH)
2,38 €
Pavol Hudák: Povraz v dome obesenca a iné básne

Pavol Hudák: Povraz v dome obesenca a iné básne

Hudákova poézia je o videní šialenej hudby, o nepokojných, mučivých nociach, o zúfalom nočnom telefonovaní s neznámym hlasom, o hľadaní vody v dobách najväčšieho smädu i o spíjaní sa do temnôt, aby ničota pociťovaná na vlastnej koži vytrhla človeka z letargie, aby sa možno takto spoznalo šťastie.

Pôvodná cena
9,20 €
Cena (bez DPH)
7,95 €
DPH (10%)
0,79 €
Cena (s DPH)
8,74 €
Ivan Klohna: Jedine tak vieš neodísť

Ivan Klohna: Jedine tak vieš neodísť

Zriedka sa básnikovi podarí byť hlavou v oblakoch, a pritom nohami na zemi. A Klohnova poézia, zjavne pod vplyvom beatnickej generácie a so silnými existenciálnymi tendenciami, balansuje vo vlastných mýtoch obozretne a triezvo.

Pôvodná cena
4,90 €
Cena (bez DPH)
4,24 €
DPH (10%)
0,42 €
Cena (s DPH)
4,66 €
Grigorij Starodubcev: Protozem

Grigorij Starodubcev: Protozem

Básne presahujú súkromie, verejnými obrazmi sa neraz tiahne kafkovský motív neidentifikovateľného nátlaku. Videnie ďalších aspektov reality nadobúda psychedelický rozmer, kde na kolaps sveta vystačí nedopatrenie či malá odchýlka od normálu, a tento moment prirodzene dopĺňa dobový kontext podozrievania.

Pôvodná cena
4,90 €
Cena (bez DPH)
4,24 €
DPH (10%)
0,42 €
Cena (s DPH)
4,66 €
Marián Šidlík: Na milosť a nemilosť

Marián Šidlík: Na milosť a nemilosť

Cyklus poézie Na milosť a nemilosť vznikal v rokoch 1982 – 1986. Striedanie obrazov a dôraz na prúd podvedomia kladú vysoké nároky na čitateľa. Mnohé parafrázy a odvolávky, ale aj antická, indická či kresťanská symbolika rátajú s jeho intelektuálnym rozhľadom, bez ktorého by nebola možná ich interpretácia.

Pôvodná cena
5,50 €
Cena (bez DPH)
4,75 €
DPH (10%)
0,48 €
Cena (s DPH)
5,23 €
Marián Hatala: Nespavosť alebo plus mínus štyri steny

Marián Hatala: Nespavosť alebo plus mínus štyri steny

V najnovšej knižke, v súlade s koncepciou doteraz vydaných básnických zbierok, ponúka autor poetické pásmo, v ktorom muž v byte prežíva nočné udalosti, udalosti odohrávajúce sa v panelovom dome, ale aj na ulici.

Pôvodná cena
5,90 €
Cena (bez DPH)
5,09 €
DPH (10%)
0,51 €
Cena (s DPH)
5,60 €
Rafał Wojaczek: Listy mŕtvemu

Rafał Wojaczek: Listy mŕtvemu

Rafał Wojaczek, jeden z najvýznamnejších poľských básnikov druhej polovice dvadsiateho storočia, sa narodil 6. 12. 1945 v Mikolove, zomrel v noci z 10. na 11. mája 1971 vo Vroclave. Kniha je reprezentatívnym výberom básní z celej Wojaczkovej tvorby.

Pôvodná cena
9,00 €
Cena (bez DPH)
7,73 €
DPH (10%)
0,77 €
Cena (s DPH)
8,50 €
Nočný spev sardinky v plechovke

Nočný spev sardinky v plechovke

Knižný výber ponúka poéziu nonsensu z nemeckojazyčného prostredia, neraz básnické grotesky, ktoré sa už v období prvej svetovej vojny stali programovou súčasťou mnohých kabaretov, neskôr scén divadelného režiséra Maxa Reinhardta.

Pôvodná cena
6,20 €
Cena (bez DPH)
5,36 €
DPH (10%)
0,54 €
Cena (s DPH)
5,90 €
Marián Šidlík: Len tu žiť

Marián Šidlík: Len tu žiť

V zbierke Len tu žiť ponúka Šidlík básne, ktoré tentoraz pochádzajú z obdobia rokov 2006 – 2012. Rozvíja v nej svoju svojráznu a decentnú poetiku, zachytáva rytmicky plynúce okamihy často prežívané vo vzťahu k nežnému pohlaviu.

Pôvodná cena
5,90 €
Cena (bez DPH)
5,09 €
DPH (10%)
0,51 €
Cena (s DPH)
5,60 €
Mária Mikitová Janošková: Výsledok: Bez riešenia

Mária Mikitová Janošková: Výsledok: Bez riešenia

Básnická zbierka Výsledok: Bez riešenia predstavuje prierez doterajšou tvorbou, ktorá sa rozvíjala od autorkinej mladosti až po súčasnosť. Aj keď sa básne neodvolávajú na konkrétne časopriestorové súradnice, nejde o putovanie po neznámych miestach v neznámom čase.

Pôvodná cena
5,90 €
Cena (bez DPH)
5,09 €
DPH (10%)
0,51 €
Cena (s DPH)
5,60 €
Martin Vlado: stále si myslím že existuje to miesto

Martin Vlado: stále si myslím že existuje to miesto

V tejto zbierke sa nachádzajú nielen experimentálne ladené básnické cykly, kde hra s písmenami a číslami vyjadruje istú túžbu a jej naplnenie, ale aj také, čo nevybočujú z rámca tradičnej poetiky. V nich sa autor vracia do 70. rokov minulého storočia a svoje spomienky uzatvára vo voľnejšie nadväzujúcich básňach.

Pôvodná cena
4,80 €
Cena (bez DPH)
4,18 €
DPH (10%)
0,42 €
Cena (s DPH)
4,60 €
Tomáš Kvič: Smäd pána Chagalla

Tomáš Kvič: Smäd pána Chagalla

Človek sa prostredníctvom irónie odjakživa vyrovnáva so skutočnosťou. I Kvič reaguje na absurdity, aké plodí súčasná doba, a hravým spôsobom, skôr nadľahčene než zlomyseľne, miestami priam aforisticky, si vytvára vlastný odstup od tragických udalostí.

Pôvodná cena
4,80 €
Cena (bez DPH)
4,18 €
DPH (10%)
0,42 €
Cena (s DPH)
4,60 €
Viktória Larišová: Mapa nočnej oblohy

Viktória Larišová: Mapa nočnej oblohy

Autorka ponúka hodnovernú poéziu, jej básne poskytujú možnosť orientovať sa aj v zložitejších súvislostiach. Vo svojom debute tvorí obrazy, ktoré zachycujú niekedy až fantastický priestor mimo slov, to nepomenovateľné, čo sa zvyčajne odohráva v mlčaní.

Pôvodná cena
7,60 €
Cena (bez DPH)
6,55 €
DPH (10%)
0,65 €
Cena (s DPH)
7,20 €
Stopy stratených snov (100 básní z japonskej klasiky)

Stopy stratených snov (100 básní z japonskej klasiky)

Antológia Ogura hjaku-nin-isšu je najznámejším básnickým dielom stredovekého Japonska. Zostavil ju v r. 1235 básnik, učenec a kaligraf Teika Fudžiwara. Ogura (v súčasnosti Arašijama) je dvetisíc metrov vysoká hora v prefektúre Nagano na ostrove Honšu. Po stáročia bola spájaná s literárnou tradíciou.

Pôvodná cena
11,90 €
Cena (bez DPH)
10,27 €
DPH (10%)
1,03 €
Cena (s DPH)
11,30 €
Aldona Borowicz: Vitráže v pamäti

Aldona Borowicz: Vitráže v pamäti

Kniha Vitráže v pamäti predstavuje preklad štyroch básnických zbierok z celoživotnej tvorby Borowiczovej, piata časť Sšedivel blankyt pozostáva z autorkiných najnovších básní. Súborné dielo tak ponúka komplexný obraz jednej z predstaviteliek súčasnej poľskej poézie.

Pôvodná cena
14,90 €
Cena (bez DPH)
12,91 €
DPH (10%)
1,29 €
Cena (s DPH)
14,20 €