Investuje vaša firma pravidelne do reklamy a máte dojem, že mnohí síce vedia, čo ponúkate, no nemajú o to záujem možno preto, že sa na vás dívajú ako na firmu, ktorej jediným cieľom je zisk? Potom ste na správnom mieste. Máte pocit, že charitatívne organizácie zneužívajú city iných hlavne preto, aby sa obohatili? Rozhodnite sa pre finančnú podporu knižnej kultúry, pretože veľké umenie v každej oblasti odjakživa musí byť podporované z nadprodukcie spoločnosti. My vám za to ponúkame reklamu v knihe, ktorá vyjde vďaka vašej sponzorskej účasti. Napíšte nám, či chcete, aby kniha bola medializovaná a distribuovaná na Slovensku prostredníctvom nášho vydavateľstva alebo v zahraničí. V prípade zahraničia podporíte vydanie prekladu slovenského autora v partnerskom vydavateľstve, s ktorým zmluvne zabezpečíme, aby vaša reklama spolu s knihou bola medializovaná a distribuovaná na nadštandardnej úrovni v krajine tohto vydavateľstva. O vás ako o mecenášovi literárneho umenia sa dozvedia aj návštevníci našich web stránok. Po podpísaní zmluvy o reklame vás totiž okamžite zaradíme do sekcie Partneri a sponzori, kde dostanete priestor pre logo a webový odkaz na vašu firmu. Ďalšie podrobnosti našej ponuky sú v sekciách Reklama, Tlač kníh a Sponzorstvo kníh.