1. Vydavateľstvo Pectus zdôrazňuje pluralitu literárnej tvorby, neuprednostňuje jedného autora na úkor druhého, rozhodujúca je kvalita literárneho diela v kontexte súčasnej slovenskej, európskej či svetovej literárnej scény. Preto má snahu byť ústretové pri vydávaní knižných debutov i menej známych autorov nezávisle od toho, či ide o slovenského alebo zahraničného spisovateľa.
2. Knihy propagujeme nielen prostredníctvom všetkých dostupných slovenských médií, ale podľa možností realizujeme aj prezentácie autorov v najväčších slovenských mestách spojené s čítaním diel, autogramiádou a predajom autorových kníh. Významné je partnerstvo s príslušnými knižnicami. Knihy zasielame taktiež literárnym redakciám v Českej republike.
3. Práca vydavateľstva sa nekončí vytlačením kníh. Neoceniteľná je spolupráca s dôveryhodnými knižnými distribúciami a kníhkupcami, s ktorými vybavujeme objednávky. Na preklenutie istých trhlín slovenskej distribučnej siete organizujeme propagáciu nami vydaných kníh formou katalógov pre domácnosti, firmy a štátne inštitúcie, akciového predaja na mestských korzách a virtuálneho kníhkupectva.
4. V rovnakej miere záleží vydavateľstvu na publikovaní zahraničných autorov. Preto nadväzujeme kontakty so všetkými zahraničnými inštitúciami, ktoré zveľaďujú literárnu kultúru pri uplatňovaní a presadzovaní svojich autorov na slovenskom knižnom trhu. Tak ako sa na Slovensku usilujeme šíriť kvalitné diela zahraničných spisovateľov, máme vážny záujem, aby rovnako v zahraničí boli propagovaní významní slovenskí autori.