Autorské rukopisy pre prípadné knižné vydanie prijímame výlučne v elektronickej podobe. Prosíme vás o dochvíľnosť pri ich posudzovaní. Odpoveď sa viaže len na súhlasné alebo zamietavé stanovisko bez uvedenia dôvodov, prečo rukopis splnil alebo nesplnil náročné kritéria publikovateľnosti umeleckých textov. Stanovisko nášho odborného spolupracovníka je však striktne spojené s posúdením hodnoty diela v kontexte minimálne európskej literatúry.
Keďže evidujeme čoraz väčší záujem autorov o vydanie rukopisu v našom vydavateľstve, prinášame im užitočné informácie, na základe ktorých sa sami môžu rozhodnúť, ako postupovať. Predovšetkým nám treba napísať, či kniha má vyjsť s logom nášho vydavateľstva alebo nie.
1. Ak áno, rukopis vo word súbore nám musí byť zaslaný na emailovú adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. na odborné posúdenie. Ak nebude vyhovovať vydavateľstvu, v takom prípade nebude vydaný za žiadnych okolností. Odpoveď môžete očakávať do 6 mesiacov. Autori si musia uvedomiť, že vydavateľstvo je orientované na hodnotnú (múzickú) beletriu aspoň európskeho formátu, a nie na populárnu (komerčnú) literatúru. Autori, ktorí sa rozhodli vydanie diela financovať alebo si našli sponzora, majú prednostné právo na posúdenie diela. Zvyčajne dostanú odpoveď do 3 mesiacov. V prípade prijatia rukopisu a financovania jeho vydania vydavateľstvom bude zabezpečené jeho vydanie zvyčajne do 2 rokov od oznámenia prijatia. Vydavateľstvo oznámením, že rukopis je prijatý, neposkytuje autorovi žiadnu záruku, že do 2 rokov sa mu podarí zabezpečiť vydanie diela. S autorom podpíše vydavateľskú zmluvu, až keď sa mu podarí zabezpečiť všetky finančné prostriedky na vydanie jeho diela. Reklama na knihu, jej distribúcia a predaj je vydavateľstvom zabezpečená za štandardných podmienok, tak ako pri iných vydaných knihách.
2. Ak kniha nemá vyjsť s logom vydavateľstva, publikácii, ktorá vznikla na základe špecifickej objednávky zákazníka a podľa jeho požiadaviek, nebude pridelené číslo ISBN cez naše vydavateľstvo. V takom prípade vydavateľstvo na základe zaslaných pdf súborov vnútra a obálky knihy nezodpovedá za obsah vytlačenej knihy, ani za kvalitu jej vytlačenia súvisiacu s dodanými súbormi. Autor môže požiadať o ISBN Slovenskú národnú knižnicu, vo formulári na stránkach knižnice okrem špecifikácie publikácie musí uviesť, že ide o vydanie vlastným nákladom. Autor hoci aj minimálnu časť nákladu môže prenechať vydavateľstvu na voľný predaj, prípadne mu ponechať väčšiu časť nákladu na komisionálny predaj. Presné podmienky rabatu budú dohodnuté v dodacom liste. Vydavateľstvo maximálne zabezpečí zaslanie povinných výtlačkov. Po dohode s autorom môžu byť vydavateľstvom zaslané reklamné a recenzné výtlačky redakciám a iným médiám. V zásade takéhoto autora vydavateľstvo nepropaguje. Vo výnimočných prípadoch, ak ide napr. o kvalifikovanú odbornú publikáciu, môže o ISBN požiadať vydavateľstvo. Publikácia však nebude zaradená medzi Edičné aktivity vydavateľstva.
Cenovú ponuku tlače, ako aj ďalších grafických prác pred tlačou (najmä DTP obálky a vnútra knihy), si môžete vyžiadať na emailovej adrese Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. a pri objednávke tlače knihy nám musíte špecifikovať adresu objednávateľa, autora a názov knihy, formát knihy, farebnosť obálky, farebnosť vnútra, počet strán, typ väzby a náklad. Minimálne bez týchto údajov vám nevieme vypracovať základnú cenovú ponuku. Po odsúhlasení cenovej ponuky vám emailom vyšleme faktúru, ktorú je potrebné uhradiť vopred. Autor môže kedykoľvek zrezignovať z prác nad knihou a požiadať o vrátenie vopred uhradenej platby. Vydavateľstvo v takom prípade bezodkladne vráti platbu zníženú o práce vykonané podľa cenníka.