Happening, performance či videoart, ale i scénické asambláže, inkubátory a iné produkty „kreatívneho“ priemyslu, vrátane fotografií à la homo urbanus, svetelno-zvukových inštalácií či multimediálnych predstavení, to všetko sú prejavy súčasnej kultúry preferujúcej dizajn. Umenie uprednostňuje estetiku, ktorá sa bez etického rozmeru redukuje na estetizmus, preto ako súčasť kultúry stojí v opozite voči jej zvyšku – masovej kultúre.
Tento protiklad vystupuje čoraz výraznejšie, hoci kultúrnu unifikáciu, orientovanú na techné, sprevádzajú floskuly o kreativite, experimentátorstve a nekonvenčnosti. Nečudo, že sa uprostred pozlátkovej noblesy, lichého dekóra pre potechu zmyslov i mozaiky so špeciálnymi efektmi, ktorá vstupom ľudského spoluregulátora do interaktívneho priestoru umožňuje nanajvýš hromadiť efemérne zážitky z audiovizuálnych obrazov, považujú za diela aj priemyselné výrobky a nástroje.
Pravda, vysoké, čo nemožno oddeliť od nízkeho, nemá nič spoločné s elitárstvom, ktoré sa rado štylizuje do pohŕdania prostotou, moralizátorstva, odsudzovania zábavy. Umenie vo svojej estetickej funkcii bolo a zostane minoritnou záležitosťou, tak ako jeho kritika. Chcieť opak by bolo ilúziou. Nezaujíma nás predajnosť ani reklama, ktorá nenapomáha väčšiemu odbytu tovaru v prostredí zanedbateľnej kúpyschopnosti obyvateľstva. Prečo knihy predávame ako ostatní? Bohužiaľ, v tejto spoločnosti ani kniha sa nedá vyrobiť inak ako prostredníctvom peňazí. Narodili sme sa do podmienok, ktoré sme si nevybrali, a tak sa musíme pohybovať medzi muchami na trhu. A predchádzajúca generácia nemôže očakávať, že jej za ne poďakujeme.
To, čo sa mení, je spoločenská funkcia umenia, a tú neovplyvňuje politika ani právo. Jeho postavenie zostane rovnaké, kým sa nezmenia ekonomické mechanizmy prerozdeľovania spoločenského bohatstva a neprestane sa, tak ako to s obľubou robí i postmoderná filozofia s frázami o konzumnej spoločnosti, odvracať pozornosť od nich k prehnanej spotrebe jednotlivcov, akoby na ňu vystačila iba vôľa.
Sme konzervatívni, ak dávame prednosť originalite pred módou? Možno. V každom prípade tanec okolo tyče nemienime považovať za balet.