Keď sa básnikovi zjavuje žena, povedzme vo veciach, ktorých sa kedysi dotkla, takú ilúziu nemusí sprevádzať vedomie reality. Práve názov zbierky Jedine tak vieš neodísť pritakáva potrebe snívať, ale zároveň naznačuje, že skutočný odchod sa stal trvalým – útecha sa deje nanajvýš v hlave. „Metafyzika“ v tejto poézii, videnie iného za vecami, sa poväčšine tvári, že z nej ešte čosi zostalo.

Sama diskusia, či v literatúre dať prednosť romantizmu alebo realizmu, je rovnako stratou času ako diskurz o hmotnom a duchovnom vo filozofii. Literatúra sa totiž pohybuje v nezmieriteľnosti týchto protikladov. O romantickorealistickej povahe Klohnových básní sa mohli presvedčiť aj Bardejovčania, ktorí si prišli vypočuť verše 3. 10. 2014 do Okresnej knižnice Dávida Gutgesela. Beseda s autorom mala podobu sviatočnej chvíle. Knižku do života uviedol Ľudovít Petraško.

Recenzie na knihu Jedine tak vieš neodísť