Umelecké združenie Pectus vzniklo v roku 2006 a jeho cieľom je pomáhať autorom pri uplatňovaní výsledkov tvorivej činnosti, propagovať ich diela, prezentovať domácich a zahraničných autorov a organizovať literárne a umelecké podujatia doma a v zahraničí. Hlavným koordinátorom združenia je Radovan Brenkus, spisovateľ, prekladateľ a kritik. Združenie svoju činnosť realizuje prostredníctvom publikovania kníh vo vlastnom vydavateľstve. Spoločnosť spolupracuje so zahraničnými organizáciami, ktoré sa podieľajú na šírení kultúrneho zázemia svojej krajiny.
Vydavateľstvo Pectus bolo založené ako súčasť umeleckého združenia Pectus. Je zamerané na vydávanie pôvodnej a prekladovej tvorby v poézii a próze. Základnými edíciami sú edície Domesticum a Externum. Vydavateľstvo udržiava kontakty s významnými literárnymi kritikmi, redaktormi televízie, rozhlasu, literárnych i neliterárnych komerčných časopisov a niektorých denníkov. V prípade prekladu kníh spolupracuje s profesionálnymi prekladateľmi. Externe mu pomáhajú Ľudovít Petraško, Etela Farkašová, Peter Karpinský, Dana Podracká a ďalší. Súčasťou tímu sú Martin Müller (jazykový redaktor), Pavol Tupaj (grafik), Karol Pavlík (ilustrátor). Riaditeľom vydavateľstva je Radovan Brenkus.