Súčasná poľská autorka Marta Świderska-Pelinko vydala niekoľko románov a básnických zbierok, s jej veršami sa mohli slovenskí čitatelia stretnúť v Literárnom týždenníku. V najnovšom románe Chuť túlania a edenu spracovala tému emigrácie súčasných Poliakov do Veľkej Británie. Téma je aktuálna aj u nás, žiaľ, aj v našich médiách sa objavujú správy o tých, ktorí po príchode na miesto, kde ich mala čakať dobre honorovaná práca, zistia, že agentúra ich podviedla. V takejto situácii sa ocitne aj hlavná protagonistka Jola a jej náhodní spolupracovníci či spoluhľadači.

Príbeh nie je komplikovaný, Jola sa po neúspechoch a pocitoch zlyhania rozhodne opustiť Poľsko. Doma necháva matku a syna. Vycestuje do Anglicka, aby zarobila peniaze a rodine zabezpečila existenciu. Všetko vyzerá jednoducho: stačí si kúpiť lístok do Londýna a nasadnúť do autobusu... Jola verí, že svedomitou prácou si dokáže splniť sen o pozemskom raji, no, ako sa ukáže, realita sa vôbec nezhoduje s prísľubmi a víziami, ubytovanie je šokujúce, na pracovnú príležitosť treba čakať, a keď sa už aj nájde, nasleduje zistenie, že ide o ťažkú a zle zaplatenú prácu. A aj o takúto prácu treba navyše bojovať.
Autorka je pri zobrazovaní tvrdej skutočnosti nesmierne kritická, odhaľuje, že tými, ktorí najviac sťažujú život nováčikom, sú práve poľskí rodáci, krutí, sebeckí podvodníci, vytvárajúci v anglických mestách a mestečkách celé gangy. Bez rozpakov klamú a zdierajú svojich krajanov. Jola zisťuje, aké ťažké je udržať si prácu, aké intrigy sa splietajú kvôli robote, ako sa vyostrujú vzťahy medzi spolubývajúcimi, kolegami v práci. Nechápe, že strojcami priam neprekonateľných prekážok, psychického a fyzického zastrašovania v boji o pracovné miesta sú práve jej krajania, mnohí z nich, ako sa postupne dozvedá, s kriminálnou minulosťou. Nebezpeční lupiči, zločinci unikajúci pred zákonom v Poľsku sa dopúšťajú nových lúpeží, podvodov a zločinov Anglicku.
Autorka dokázala gradáciou napätia v medziľudských vzťahoch až do absurdných polôh strhujúco opísať peklo, ktoré zažíva – ako jedna z mnohých – hlavná protagonistka. Kniha, ktorá má aj kriminálne podložie, udržuje čitateľskú pozornosť, do deja vstupuje množstvo prekvapivých momentov. Medzi iskriace dialógy sú vpletené mozaikovité obrazy Anglicka, v pozadí jednotlivých epizód vystupujú londýnske pamiatky, protagonisti si však ich krásu a hodnotu uvedomujú najmä v konfrontácii so svojou biednou realitou.
Možno do istej miery prekvapuje i to, že v románe vystupujú sympatickí a v porovnaní s poľskými rodákmi oveľa empatickejší, chápajúcejší a žičlivejší anglickí šéfovia... Čitateľsky sú pútavé psychologické profily postáv a spôsoby, akými jednotlivé ľudské typy reagujú na kritické situácie. Hlavná hrdinka je odhodlaná vydržať ťažké podmienky aj príkoria, aby splnila svoju vytýčenú úlohu – zarobiť pre rodinu peniaze. Keď sa však situácia stane neznesiteľná a Jola si uvedomí, že jej život je ohrozený, rozhodne sa pre návrat domov. Dejové zápletky okolo súperenia a doslova nebezpečných bojov medzi Poliakmi o možnosť zárobku sa prelínajú s úvahami hlavnej hrdinky o negatívnych skúsenostiach s krajanmi, ktoré ju vedú k skľučujúcim reflexiám o príčinách tohto faktu.
Poľská kritika hodnotí román veľmi pozitívne, ide naozaj o odvážny pokus nemilosrdne odhaliť drastické praktiky (nielen) poľských emigrantských mafií vo vzťahu ku krajanom hľadajúcim za hranicami zárobok a splnenie sna o vstupe do raja. Kniha napísaná jednoduchým štýlom, s množstvom verných postrehov o istom type skúsenosti, má šance zaujať prostredím a vecným, no dramatickým a sugestívnym dejom.

Etela Farkašová (Knižná revue 3/2011)