Zadajte zvolené používateľské meno.
Zadajte vaše heslo.
  • Návštevy: 588
  Stretnutie so slovom
  Stretnutie so slovom

  V Dome Quo Vadis v centre Bratislavy sa konala prezentácia knižky, ktorú pod názvom Len tu žiť vydalo vydavateľstvo Pectus básnikovi a prekladateľovi Mariánovi Šidlíkovi. Ide o jeho piatu zbierku veršov. Dlhoročný rozhlasový hlásateľ poňal celé podujatie nadčasovo ako zvláštne stretnutie so slovom. Akciu moderovala mladá hudobníčka a speváčka Kristína Prekopová, ktorá sa venuje aj moderovaniu v televízii, dabingu, nahrávaniu audiokníh, príležitostne herectvu. Skladá a spieva vlastné piesne – šansón, džez. Na klavíri zahrala a zaspievala tri piesne zo svojho najnovšieho albumu Úsvit. Rozhovor s autorom zbierky sa niesol v komornom duchu. Publikum malo možnosť dozvedieť sa čo-to o jeho rodisku, starobylej Trnave, o tom, čo autora umelecky formovalo a kedy debutoval...

  • Návštevy: 775
  Uznanie Literárneho fondu za rok 2016
  Uznanie Literárneho fondu za rok 2016

  Odborná porota menovaná výborom Sekcie pre umelecký preklad Literárneho fondu hodnotila celoročnú produkciu v oblasti umeleckého prekladu za rok 2016. Na základe jej návrhu postúpili do užšieho výberu prekladové literárne diela vysokej umeleckej hodnoty a výbor udelil Cenu Jána Hollého a knižné prémie Literárneho fondu za umelecký preklad, ako aj uznania za jednotlivé vydavateľské počiny.

  • Návštevy: 743
  V znamení nemeckej nonsensovej lyriky
  V znamení nemeckej nonsensovej lyriky

  V knižnici Goetheho inštitútu na Panenskej 33 v Bratislave prebehla 15. marca 2017 prezentácia antológie Nočný spev sardinky v plechovke. Knižný výber poézie nonsensu z nemeckojazyčného prostredia predstavili zostavovateľ a prekladateľ Marián Hatala a ilustrátor Martin Burian.

  • Návštevy: 808
  Prezentácia novely Mojmírov syn
  Prezentácia novely Mojmírov syn

  Nebýva zvykom uviesť do života novelu práve v deň, keď by jej už nežijúca autorka oslávila svoje 126. narodeniny v kruhu najbližších. Napriek chladnému nečasu, ktorý 8. december sprevádzal, našli sa záujemcovia, zvedaví nielen na novú, bohato ilustrovanú knihu, ale aj na ľudí, ktorí sa pričinili k jej vzniku. Ľudovít Petraško a Anton Medvec symbolicky zložili veniec k pamätnej tabuli na dome, kde sa spisovateľka narodila.

  • Návštevy: 1250
  Oslavovala umelecká literatúra, predovšetkým poézia
  Oslavovala umelecká literatúra, predovšetkým poézia

  Štyri roky čakali milovníci umelecky hodnotnej literatúry na oživenie Litteriády, medzinárodného literárneho festivalu na východnom Slovensku. Napokon sa dočkali 4. ročníka, na ktorom sa prezentovali azda menej známi autori, jednako nie s tvorbou, ktorá esteticky nestojí za povšimnutie.
  28. septembra privítala gymnaziálna mládež dvoch poľských básnikov, Mareka Petrykowského z Krosna a Stefana Jurkowského z Varšavy. Slávnostne ich predstavil moderátor podujatia, riaditeľ Podduklianskej knižnice vo Svidníku Kamil Benko. Autori v dialógu s prítomnými hovorili o svojej tvorivej ceste a jej počiatkoch, odpovedali na otázky týkajúce sa ich profesie, jej zosúladenia s tvorbou, rozprávali o inšpiračných zdrojoch, pozitívach aj negatívach tvorby. Mládež sa živo zaujímala o ich študentský život, z ktorého uviedli nejednu anekdotu. Básne, čo zazneli v slovenskom preklade, podnietili záujem obecenstva, ktoré v sále poprosilo autorov o ich prečítanie v rodnom jazyku. Na konci pútavého stretnutia autori podpisovali antológiu, ktorá vyšla špeciálne pri tejto príležitosti.

  • Návštevy: 1325
  Slávnostné uvedenie debutu Bez medzerníka
  Slávnostné uvedenie debutu Bez medzerníka

  Kniha Bez medzerníka od Zdenka Fajčáka, mladého autora žijúceho v Prahe, vyšla s podporou Ministerstva kultúry SR vo vydavateľstve Pectus koncom minulého roka. Ide o súbor poviedok s protagonistami, ktorí sa ocitajú v najrozmanitejších okolnostiach. Príbehy sa neraz končia prekvapivou pointou. Slávnostné uvedenie autorovho debutu sa uskutočnilo dňa 9. 2. 2016 v priestoroch Slovenského domu v Prahe, pod záštitou Vladimíra Skalského, predsedu Svetového združenia Slovákov v zahraničí.

  • Návštevy: 1291
  Ľudovít Petraško: Strážca jazera
  Ľudovít Petraško: Strážca jazera

  Sme radi, že ďalší počin z našej dielne vyšiel v prestížnom poľskom vydavateľstve Abilion, ktoré dáva prednosť hodnotnej literatúre pred pospolitou, tuctovou alebo módnou. Tentoraz ide o zbierku povestí Strážca jazera, v autorskom stvárnení Ľudovítom Petraškom. Autor siahol po východoslovenských povestiach zo Šariša, Abova a Zemplína, aby ich vo vlastnom spracovaní priblížil súčasnému vnímaniu čitateľa. Napriek tomu, že knižka je vhodná predovšetkým pre mládež, legendy majú zásadné znaky literatúry pre dospelých. Bez týchto príznakov nemôže byť mysliteľná ani rozprávka.

  • Návštevy: 2291
  Rodný dom Márie Kočanovej
  Rodný dom Márie Kočanovej

  Historický román S Perúnom na štíte od Márie Kočanovej a povesti Strážca jazera v autorstve Ľudovíta Petraška boli predstavené nielen v Knižnici P. O. Hviezdoslava v Prešove, ale v ten istý deň (7. 11. 2014 o 16:00 hod.) aj v Ľuboticiach, kde podujatie prebehlo pod záštitou súčasného starostu Krajčiho.

  • Návštevy: 2553
  Bardejovská chvíľka poézie
  Bardejovská chvíľka poézie

  Keď sa básnikovi zjavuje žena, povedzme vo veciach, ktorých sa kedysi dotkla, takú ilúziu nemusí sprevádzať vedomie reality. Práve názov zbierky Jedine tak vieš neodísť pritakáva potrebe snívať, ale zároveň naznačuje, že skutočný odchod sa stal trvalým – útecha sa deje nanajvýš v hlave. „Metafyzika“ v tejto poézii, videnie iného za vecami, sa poväčšine tvári, že z nej ešte čosi zostalo.

  • Návštevy: 2448
  Pavol Hudák: Povraz v dome obesenca a iné básne
  Pavol Hudák: Povraz v dome obesenca a iné básne

  Rok 2013 sa pre Hudáka stal symbolickým, akoby podľa vkusu jeho poézie. Nielenže v Pectuse vyšlo druhé, doplnené vydanie jeho celoživotnej tvorby pod názvom Povraz v dome obesenca a iné básne, ale tá zároveň dostala knižnú podobu v poľštine. Ukázala sa v preklade Marty Pelinkovej, vďaka spolupráci poľského vydavateľstva Abilion s Literárnym informačným centrom.

Strana 1 z 2