• Návštevy: 1508
  Čítať ďalej: Spokojný autor, spokojní čitatelia
  Marián Šidlík a Dado Nagy

  Na Katarínu si priaznivci literatúry mohli užiť Šidlíkovu tvorbu, tak z prózy, ako aj z poézie. Básnik a prekladateľ Marián Šidlík oboznámil so svojou prozaickou prvotinou aj čitateľov v bratislavskom kníhkupectve Panta Rhei.

  • Návštevy: 2351
  Čítať ďalej: Marián Grupač predstavil svoj najnovší román Iný
  Prezentácia Grupačovho románu Iný

  V piatok 22. novembra 2019 sa v klubových priestoroch Turčianskeho kultúrneho strediska v Martine uskutočnila beseda so spisovateľom Mariánom Grupačom, rodákom z Čadce. Beseda spojená s prezentáciou najnovšieho románu s názvom Iný preniesla prítomných do literárnych sfér, na chvíľu sa mohli odpútať od reality a ocitnúť sa v inom časopriestore. Do publika zavítali študenti Gymnázia Viliama Paulinyho-Tótha v Martine, kde kedysi študoval aj sám autor. Medzi hosťami bol tiež literárny historik, dramaturg, spisovateľ a organizátor kultúrnych podujatí Peter Cabadaj a čítaním ukážok z knihy osviežili piatkové podujatie Patrik Štancel a Adriana Mäkká, študenti Spojenej umeleckej školy – konzervatória v Martine.

  • Návštevy: 1589
  Čítať ďalej: Marián Šidlík pokrstil knihu Trblietanie v modrej tráve
  Uvedenie knihy Trblietanie v modrej tráve

  3. júna 2019 sa v Dome Quo Vadis v Bratislave uskutočnila prezentácia lyrizovanej novely Mariána Šidlíka Trblietanie v modrej tráve, príbehu o odlúčení a hľadaní zmyslu života, ktorý rozpráva mních z budhistického kláštora. Podujatie sa nieslo v komornom duchu, v kruhu rodiny, priateľov a kolegov. Keďže redaktorka rádia Regina Mária Babinská ochorela, zastúpil ju všestranný herec a hudobník Vladimír Seman. Autor hovoril o symbolike slova, písaného, hovoreného, prekladaného.

  • Návštevy: 2367
  Čítať ďalej: Stretnutie so slovom – prezentácia knižky Len tu žiť
  Stretnutie so slovom

  V Dome Quo Vadis v centre Bratislavy sa konala prezentácia knižky, ktorú pod názvom Len tu žiť vydalo vydavateľstvo Pectus básnikovi a prekladateľovi Mariánovi Šidlíkovi. Ide o jeho piatu zbierku veršov. Dlhoročný rozhlasový hlásateľ poňal celé podujatie nadčasovo ako zvláštne stretnutie so slovom. Akciu moderovala mladá hudobníčka a speváčka Kristína Prekopová, ktorá sa venuje aj moderovaniu v televízii, dabingu, nahrávaniu audiokníh, príležitostne herectvu. Skladá a spieva vlastné piesne – šansón, džez. Na klavíri zahrala a zaspievala tri piesne zo svojho najnovšieho albumu Úsvit. Rozhovor s autorom zbierky sa niesol v komornom duchu. Publikum malo možnosť dozvedieť sa čo-to o jeho rodisku, starobylej Trnave, o tom, čo autora umelecky formovalo a kedy debutoval...

  • Návštevy: 2363
  Čítať ďalej: Uznanie Literárneho fondu za významný edičný čin vydavateľstvu Pectus
  Uznanie Literárneho fondu za rok 2016

  Odborná porota menovaná výborom Sekcie pre umelecký preklad Literárneho fondu hodnotila celoročnú produkciu v oblasti umeleckého prekladu za rok 2016. Na základe jej návrhu postúpili do užšieho výberu prekladové literárne diela vysokej umeleckej hodnoty a výbor udelil Cenu Jána Hollého a knižné prémie Literárneho fondu za umelecký preklad, ako aj uznania za jednotlivé vydavateľské počiny.

  • Návštevy: 2368
  Čítať ďalej: V znamení nemeckej nonsensovej lyriky
  V znamení nemeckej nonsensovej lyriky

  V knižnici Goetheho inštitútu na Panenskej 33 v Bratislave prebehla 15. marca 2017 prezentácia antológie Nočný spev sardinky v plechovke. Knižný výber poézie nonsensu z nemeckojazyčného prostredia predstavili zostavovateľ a prekladateľ Marián Hatala a ilustrátor Martin Burian.

  • Návštevy: 2395
  Čítať ďalej: Prezentácia novely Mojmírov syn
  Prezentácia novely Mojmírov syn

  Nebýva zvykom uviesť do života novelu práve v deň, keď by jej už nežijúca autorka oslávila svoje 126. narodeniny v kruhu najbližších. Napriek chladnému nečasu, ktorý 8. december sprevádzal, našli sa záujemcovia, zvedaví nielen na novú, bohato ilustrovanú knihu, ale aj na ľudí, ktorí sa pričinili k jej vzniku. Ľudovít Petraško a Anton Medvec symbolicky zložili veniec k pamätnej tabuli na dome, kde sa spisovateľka narodila.

  • Návštevy: 3238
  Čítať ďalej: Oslavovala umelecká literatúra, predovšetkým poézia
  Oslavovala umelecká literatúra, predovšetkým poézia

  Štyri roky čakali milovníci umelecky hodnotnej literatúry na oživenie Litteriády, medzinárodného literárneho festivalu na východnom Slovensku. Napokon sa dočkali 4. ročníka, na ktorom sa prezentovali azda menej známi autori, jednako nie s tvorbou, ktorá esteticky nestojí za povšimnutie.
  28. septembra privítala gymnaziálna mládež dvoch poľských básnikov, Mareka Petrykowského z Krosna a Stefana Jurkowského z Varšavy. Slávnostne ich predstavil moderátor podujatia, riaditeľ Podduklianskej knižnice vo Svidníku Kamil Benko. Autori v dialógu s prítomnými hovorili o svojej tvorivej ceste a jej počiatkoch, odpovedali na otázky týkajúce sa ich profesie, jej zosúladenia s tvorbou, rozprávali o inšpiračných zdrojoch, pozitívach aj negatívach tvorby. Mládež sa živo zaujímala o ich študentský život, z ktorého uviedli nejednu anekdotu. Básne, čo zazneli v slovenskom preklade, podnietili záujem obecenstva, ktoré v sále poprosilo autorov o ich prečítanie v rodnom jazyku. Na konci pútavého stretnutia autori podpisovali antológiu, ktorá vyšla špeciálne pri tejto príležitosti.

  • Návštevy: 2839
  Čítať ďalej: Slávnostné uvedenie debutu Bez medzerníka
  Slávnostné uvedenie debutu Bez medzerníka

  Kniha Bez medzerníka od Zdenka Fajčáka, mladého autora žijúceho v Prahe, vyšla s podporou Ministerstva kultúry SR vo vydavateľstve Pectus koncom minulého roka. Ide o súbor poviedok s protagonistami, ktorí sa ocitajú v najrozmanitejších okolnostiach. Príbehy sa neraz končia prekvapivou pointou. Slávnostné uvedenie autorovho debutu sa uskutočnilo dňa 9. 2. 2016 v priestoroch Slovenského domu v Prahe, pod záštitou Vladimíra Skalského, predsedu Svetového združenia Slovákov v zahraničí.

  • Návštevy: 2822
  Čítať ďalej: Ďalšie dielo z nášho vydavateľstva preložené do poľštiny
  Ľudovít Petraško: Strážca jazera (poľské vydanie)

  Sme radi, že ďalší počin z našej dielne vyšiel v prestížnom poľskom vydavateľstve Abilion, ktoré dáva prednosť hodnotnej literatúre pred pospolitou, tuctovou alebo módnou. Tentoraz ide o zbierku povestí Strážca jazera, v autorskom stvárnení Ľudovítom Petraškom. Autor siahol po východoslovenských povestiach zo Šariša, Abova a Zemplína, aby ich vo vlastnom spracovaní priblížil súčasnému vnímaniu čitateľa. Napriek tomu, že knižka je vhodná predovšetkým pre mládež, legendy majú zásadné znaky literatúry pre dospelých. Bez týchto príznakov nemôže byť mysliteľná ani rozprávka.

Strana 1 z 2