Nebýva zvykom uviesť do života novelu práve v deň, keď by jej už nežijúca autorka oslávila svoje 126. narodeniny v kruhu najbližších. Napriek chladnému nečasu, ktorý 8. december sprevádzal, našli sa záujemcovia, zvedaví nielen na novú, bohato ilustrovanú knihu, ale aj na ľudí, ktorí sa pričinili k jej vzniku. Ľudovít Petraško a Anton Medvec symbolicky zložili veniec k pamätnej tabuli na dome, kde sa spisovateľka narodila.

Obecenstvo kládlo zaujímavé otázky a editor knižky okrem iného vysvetlil, odkiaľ sa u Kočanovej mohol vziať záujem o Slovienov, ich zvyky a obyčaje v časoch Veľkomoravskej ríše, teda o historickú tému, ktorá počas vrcholného obdobia autorkinej tvorby bola mimoriadne populárna. Ilustrátorka Jana Vojtková pútavo rozprávala, ktoré pasáže novely ju oslovili a čo ju najviac inšpirovalo, aby kniha dostala patričný výtvarný rozmer. Diskusiu, ktorú vystúpením spestrili aj žiaci miestnej základnej školy, viedol Anton Medvec, starosta obce, znalec mnohých nevšedných faktov zo života autorky a jej rodiny. Vydanie knihy podporili Fond na podporu umenia a obec Kostoľany nad Hornádom, rodisko Márie Kočanovej.