Jazykové korektúry: 2,9 € / normostrana
Hĺbkové zredigovanie textu: 6,0 € / normostrana
DTP vnútra vrátane sadzby (len pri textovom materiáli): 1,5 € / knižná strana
DTP vnútra vrátane sadzby (pri texte a obrazovom materiáli): 1,5 – 3 € / knižná strana, v závislosti od množstva obrazového materiálu
DTP obálky: 100,- €
Tlač: cena závisí od špecifikácie aspoň týchto parametrov – formát, druh papiera, počet strán, farebnosť vnútra, farebnosť obálky, náklad, väzba

Všetky ceny sú bez DPH.