Rok 2013 sa pre Hudáka stal symbolickým, akoby podľa vkusu jeho poézie. Nielenže v Pectuse vyšlo druhé, doplnené vydanie jeho celoživotnej tvorby pod názvom Povraz v dome obesenca a iné básne, ale tá zároveň dostala knižnú podobu v poľštine. Ukázala sa v preklade Marty Pelinkovej, vďaka spolupráci poľského vydavateľstva Abilion s Literárnym informačným centrom.

Z anotácie k dielu sa dozvedáme: Pavol Hudák zo Slovenska, vo svojej krajine takmer nepostrehnutý, zobrazoval clivotu, pominuteľnosť a tŕnistú cestu „kam?“. Otvorene písal o smrti, uvažoval, aká je a bude vo chvíli príchodu, písal aj zo záhrobia. Zvedavý sveta prehlboval jeho tajomstvá, mal vlastnú poetickú víziu, filozofický pohľad na skutočnosť. Bolestne zakúšal, spomínal diamanty a okamihy bytia tu a teraz. Nezúfal si, skôr a možno až priveľmi chápal človeka. V jeho poézii je mnoho pesimizmu, ale aj optimistickej zamilovanosti k životu a ľuďom, zvlášť k matke, ktorú oslovoval nežne. Neutekal od „zázrakov“ bežného dňa a prírody, ktorú personifikoval a animizoval. Obraz súčasného sveta s celou jeho existenciálnou a etickou dravosťou sa stáva zrkadlovým obrazom stavu spoločnosti. Spôsob, akým básnik nasycoval svoje strofy emóciami a originalitou, ako aj hlboká metaforika, robia, že práve on bude vždy rozpoznateľný ako jeden z mála, ktorý sa dokáže zapísať do kánonu klasickej krásnej literatúry.