Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti Pectus
platné pre nakupovanie v elektronickom obchode

Čl. 1
Spôsob objednávania

V elektronickom obchode alebo aukčnom systéme môžu nakupovať len zaregistrovaní zákazníci, ktorí tak získajú množstvo výhod. Po záväznom objednaní tovaru kupujúci dostane na svoju e-mailovú adresu správu potvrdzujúcu objednávku. Objednávka je súčasne návrhom kúpnej zmluvy, ktorá vzniká samotným dodaním tovaru. Objednávku možno uskutočniť aj prostredníctvom zaslania e-mailu na adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., v ktorom kupujúci musí uviesť špecifikáciu tovaru, počet kusov každého druhu tovaru, adresu a telefónne číslo. Objednávkou tovaru zákazník súhlasí s uvedenými obchodnými podmienkami, oboznámil sa s nimi a ich obsahu rozumie. Zároveň dáva súhlas na spracovanie svojich osobných údajov, ktoré predajcom nebudú poskytnuté tretím osobám okrem doručovateľa v rozsahu, aby zásielka mohla byť doručená na správnu adresu.

Čl. 2
Povinnosti zákazníka

Zákazník sa zaväzuje zaplatiť celkovú cenu objednávky vopred v zmysle platobných podmienok platných v deň odoslania tovaru, skontrolovať zásielku, či nebola poškodená doručovateľom, a v prípade jej poškodenia oznámiť predajcovi túto skutočnosť. Ak zákazník z rôznych príčin neprevezme zásielku po prvom doručení, bude mu na jeho žiadosť znova doručená po opätovnom uhradení tzv. poštovného a balného. Pri doručení výtvarného diela uhradí aj poistné zásielky. Ak zároveň urobí ďalšiu objednávku, táto suma nebude pripočítaná k celkovej cene druhej objednávky. K danej zásielke bude pribalený tovar z prvej objednávky.

Čl. 3
Povinnosti predajcu

Predajca musí vybaviť objednávku podľa špecifikácie zákazníkom, zaopatriť tovar vhodným obalom, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy. V prípade výtvarného diela zásielku poistí. Predajca nezodpovedá za oneskorené dodanie zásielky treťou osobou – doručovateľom alebo za oneskorené dodanie na základe nesprávne uvedenej adresy objednávateľom, za poškodenie zásielky treťou osobou a za samotný obsah kníh či výtvarných diel. Výber druhu tovaru zákazníkom, ak kupujúci zistí, že nevyhovuje jeho predstavám, nepodlieha reklamačnému poriadku.

Čl. 4
Cena tovaru

Všetky ceny sú uvedené s DPH (pri knihách je DPH 10%), platia v deň objednania tovaru. Vydavateľstvo Pectus nedodáva tovar knižným distribútorom na komisionálny predaj. K cene tovaru je pripočítané poštovné a balné. Pri objednávkach v rámci Slovenska štandardne účtujeme poplatok za poštovné a balné. Predajca pri každej objednávke požaduje platbu vopred na základe zálohovej faktúry. Ak tovarom je výtvarné dielo zakúpené v aukčnom systéme počas licitácie a nejde o neprevzatie tovaru po prvom doručení, poštovné a balné, ako aj poistné zásielky, hradí predajca. Cena poistného je určená sadzobníkom Slovenskej pošty alebo sadzobníkom zahraničnej kuriérskej spoločnosti.

Čl. 5
Termín dodania

Objednávky na knihy z vydavateľstva Pectus sa vybavujú do 24 hodín, pri tituloch z iných vydavateľstiev, ako aj inom tovare, zvyčajne do 3 pracovných dní, ak tovar nie je k dispozícii na sklade. Objednávky sú vybavované priebežne počas pracovných dní, ich stav si zákazník môže skontrolovať po prihlásení do systému. Kupujúci musí počítať s prípadným oneskorením zo strany doručovateľa, za ktorého predajca nezodpovedá.

Čl. 6
Spôsob dodania a platby

Tovar je posielaný formou listu alebo balíka prostredníctvom Slovenskej pošty alebo zahraničnej kuriérskej spoločnosti. Dokladom o predaji je faktúra (daňový doklad), ktorá je súčasťou každej zásielky ako dodací a zároveň záručný list. Platbu vopred môže zákazník uskutočniť prostredníctvom e-bankingu či návštevy príslušnej pobočky svojej banky a to na účet SK88 8330 0000 0028 0116 1890 (pri zahraničnej platbe IBAN: SK88 8330 0000 0028 0116 1890, BIC: FIOZSKBA). Pri platbe treba uhradiť zálohovú faktúru prevodným príkazom. Tovar je zaslaný okamžite po zaevidovaní platby kupujúceho na účte spoločnosti Pectus. Pri objednávkach zo zahraničia si možno vopred dohodnúť presné podmienky − spôsob dodania tovaru i spôsob platby. Poštovné a balné, ako aj poistné, totiž závisí od taríf zahraničnej kuriérskej spoločnosti.

Čl. 7
Zrušenie objednávky a vrátenie tovaru

Kupujúci bez udania dôvodu môže zrušiť objednávku do 24 hodín po prihlásení do systému alebo prostredníctvom e-mailu zaslaného na adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. (treba uviesť číslo objednávky). Ak zákazník zaplatil, peniaze sa mu pripíšu na účet do 7 pracovných dní. Podľa zákona č. 108/2000 Z. z. (§12 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji) zákazník môže vrátiť tovar do 7 pracovných dní od jeho prevzatia. V takom prípade, ak sa tak rozhodne bez udania dôvodu, tovar s faktúrou a svojou písomnou žiadosťou v stanovenej lehote pošle späť na adresu predajcu. Peniaze mu predajca pripíše na účet bez zbytočného odkladu hneď po prevzatí zásielky, po odpočítaní poštovného a balného (priame náklady na vrátenie tovaru nesie spotrebiteľ). V prípade licitácie bude odpočítaná aj finančná zábezpeka vo výške 20% z ceny výtvarného diela. Ak sa predávajúcemu vráti zásielka bez udania dôvodu zákazníkom, jeho ďalšie objednávky sa vybavia v zmysle Čl. 2 týchto Všeobecných obchodných podmienok. Ak sa zásielka vráti pri platbe vopred bez zavinenia zákazníka na základe zrejmej viny doručovateľa, predajca ju na svoje náklady pošle znova po dohode s kupujúcim. V prípade zrejmej viny kupujúceho bude predajca postupovať opäť podľa Čl. 2.

Čl. 8
Reklamačný poriadok

V zmysle zákona sa na všetok tovar vzťahuje záručná doba 24 mesiacov, ktorá plynie dňom prevzatia tovaru. V prípade značného poškodenia zásielky doručovateľom kupujúci zásielku nepreberie, predajcovi pošle informáciu o tejto skutočnosti e-mailom. Po prijatí zásielky takáto reklamácia už nepodlieha uznaniu zo strany predajcu. Reklamácia sa vzťahuje len na chyby očividne spôsobené výrobcom (pri knihách napr. opakujúci sa text, chýbajúce strany...), nie na chyby zavinené spotrebiteľom počas bežného používania tovaru. Po prijatí zásielky si zákazník skontroluje, či sa dodaný tovar zhoduje s položkami uvedenými na faktúre a či faktúra dôkladne zodpovedá jeho objednávke. V prípade akýchkoľvek nezrovnalostí upovedomí predajcu e-mailom zaslaným na adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. do 3 pracovných dní, v ktorom uvedie číslo faktúry i objednávky. Oprávnenou reklamáciou môže byť dodanie tovaru, ktorý nezodpovedá záväznej objednávke kupujúceho.

Čl. 9
Postup pri reklamácii

V prípade reklamácie je potrebné chybný tovar (faktúru i kópiu potvrdenia prijatia zásielky od doručovateľa) s uvedením dôvodu reklamácie zaslať na adresu predajcu na vlastné náklady. Takýto tovar bude vymenený za iný alebo peniaze vrátené (poštovné a iné podobné náklady sa nevracajú). Poškodenie tovaru po zaslaní zákazníkom, ak ním nebol vhodne zabalený, môže byť príčinou neuznania reklamácie. Oprávnená reklamácia vrátane odstránenia nezrovnalostí bude vybavená na náklady predajcu bez zbytočného odkladu.

Čl. 10
Lehota vybavenia reklamácie

O oprávnenosti reklamácie rozhodne predajca najneskôr do 3 pracovných dní po prevzatí tovaru zo strany spotrebiteľa (zákazník dostane správu prostredníctvom e-mailu). Reklamačné konanie, ktoré sa začína dňom prevzatia tovaru predajcom a končí dňom odoslania vybavenej reklamácie, môže trvať maximálne 21 kalendárnych dní. V prípade neoprávnenej reklamácie bude tovar vrátený s písomným zdôvodnením.