Naša spoločnosť okrem vydavateľskej činnosti ponúka firmám takéto možnosti reklamy:

1. Podľa predstáv zákazníka realizujeme obrazový profil firmy vo formáte 105 x 160 mm (poézia) alebo 120 x 190 mm (próza) do nami vydanej publikácie. Zahraničné firmy tak môžu podporiť svojich národných autorov v edícii Externum zameranej na prekladovú literárnu tvorbu. V rámci celoslovenskej medializácie knihy uvádzame pre mediálnych partnerov, že kniha vyšla s vašim finančným príspevkom. Náklad kníh z ratingového hľadiska síce nezabezpečí masovú prezentáciu vašej firmy, ale umožňujeme, aby sa slovenská verejnosť dozvedela o vašej podpore kultúry v literárnej oblasti prostredníctvom rozhlasu, televízie a ďalších printových i neprintových médií. Rozumná časť populácie oceňuje práve podporu kultúrnych aktivít, ktorá na rozdiel od hromadných reklám, prevažne ignorovaných populáciou, má priaznivejší účinok, stavia firmu do iného svetla.
2. Keďže vydavateľstvo Pectus ako literárny agent zastupuje záujmy viacerých slovenských spisovateľov, slovenským firmám touto formou poskytujeme spätne zahraničnú propagáciu ich spoločnosti v literárnych publikáciách našich autorov uverejnených zahraničnými vydavateľstvami – vo Francúzsku, Španielsku, Nemecku, Poľsku, Maďarsku, Rusku atď.
3. Ponúkame firmám profesionálne webové prezentácie podľa ich požiadaviek a finančných možností, ku každej sponzorovanej knihe vo virtuálnom kníhkupectve Pectus uvádzame link na webovú stránku vašej firmy, aby vám zvýšením návštevnosti vzrástol počet zákazníkov. Prijímame taktiež zákazky na výrobu umeleckých kalendárov, reprezentatívnych katalógov a ďalších tlačených materiálov, ktoré spracujeme po finálnu podobu.
4. Uvítame iniciatívu akýchkoľvek sponzorov (samospráv, nadácií, fondov, bánk i súkromných osôb) pomôcť nielen knižným projektom, ale aj kultúrnym aktivitám v literárnej a výtvarnej oblasti prezentovaným na verejnosti. Naši priaznivci nás môžu podporiť prostredníctvom účtu SK88 8330 0000 0028 0116 1890 (IBAN: SK88 8330 0000 0028 0116 1890, BIC: FIOZSKBA).
5. Najjednoduchšou alternatívou reklamy v knihe je umiestnenie loga firmy do nami vydávanej publikácie. Cenník jednotlivých umiestnení sa nachádza v časti Sponzorstvo kníh.