Avíza

Prezentácia diela počas 126. výročia narodenia Márie Kočanovej

Prezentácia novely Mojmírov syn, v ktorej Mária Kočanová zobrazila detstvo Svätopluka, prebehne v rodisku autorky, v obci Kostoľany nad Hornádom. Dielo predstaví Ľudovít Petraško a to 8. decembra 2016 o 14:00 hod., v deň, keď si pripomenieme 126. výročie narodenia spisovateľky. V základnej škole, na ulici Márie Kočanovej 2, práve v triede, kde sa autorka kedysi učila, porozpráva o charaktere tvorby, ktorá do r. 1948 bola mimoriadne pestrá.

Litteriáda (4. ročník medzinárodného literárneho festivalu)

V dňoch 28. 09. – 30. 09. 2016 sa uskutoční Litteriáda, v poradí už 4. ročník medzinárodného literárneho festivalu. Vydavateľstvo Pectus v spolupráci s košickým Konzervatóriom, Zemplínskou knižnicou v Trebišove a Podduklianskou knižnicou vo Svidníku zorganizovalo v rámci podujatia prezentácie domácich a zahraničných autorov. Zo slovenských autorov svoju literárnu tvorbu predstavia prozaik Zdenko Fajčák a básnik Marián Hatala, z nemeckých Karl Grenzler a poľských Stefan Jurkowski a Marek Petrykowski. Neodmysliteľnou súčasťou festivalu sú teda literárne kaviarne – autorské besedy, ktoré prebehnú v Košiciach, Trebišove a Svidníku. Počas nich budú mať čitatelia možnosť zakúpiť si antológiu Litteriáda 2016, do ktorej boli zaradené reprezentatívne ukážky z tvorby všetkých zúčastnených autorov, v prípade zahraničných v slovenskom preklade.

Nielen pre dospelých

Teší nás, že dňa 7. novembra 2014 o 11:00 hod. môžeme v prešovskej knižnici P. O. Hviezdoslava predstaviť dva knižne vydané tituly. Román S Perúnom na štíte od Márie Kočanovej pertraktuje obdobie Veľkej Moravy, konflikty medzi pohanstvom a nastupujúcim kresťanstvom. Povesti Strážca jazera, ktoré nesú názov podľa titulu jednej z nich, nie sú nanajvýš zozbierané, ale prerozprávané Ľudovítom Petraškom s nemalým, ozvláštňujúcim autorským podielom. Tak ako Andersenove príbehy predstavujú skôr obrazy ľudskej tragédie než rozprávky, ani táto kniha povestí nie je určená len detskému čitateľovi. Obidve knihy v spolupráci s občianskym združením Dedinka predstavíme taktiež v starej škole v Kostoľanoch nad Hornádom, v rodisku Kočanovej, a to 9. novembra 2014 o 15:00 hod.

Prezentácia knižky Jedine tak vieš neodísť

Dňa 3. 10. 2014 bude predstavená básnická prvotina Ivana Klohnu, ktorá vyšla vo vydavateľstve Pectus. Zbierku pokrstí Ľudovít Petraško. V priestoroch podujatia, organizovaného Okresnou knižnicou v Bardejove, si budú môcť návštevníci pozrieť výstavu plastík Jozefa Peteju, ktorý do knižky prispel svojimi ilustráciami. Záujemcovia o poéziu si môžu priamo na mieste zakúpiť knihu, ktorú im autor isto rád podpíše.

Litteriáda (3. ročník medzinárodného literárneho festivalu)

V dňoch 6. 11. – 8. 11. 2012 sa v rámci východného Slovenska uskutoční Litteriáda (3. ročník medzinárodného literárneho festivalu), na ktorej bude predstavená súčasná slovenská, poľská a estónska literárna scéna. Umelecké združenie a vydavateľstvo Pectus v spolupráci so Štátnou vedeckou knižnicou v Košiciach a Podduklianskou knižnicou vo Svidníku pripravilo pre verejnosť prezentácie domácich a zahraničných autorov.

Prezentácia knihy Mŕtvy hosť

Vydavateľstvo Pectus v spolupráci so Štátnou vedeckou knižnicou v Košiciach a Goetheho inštitútom v Bratislave pozýva verejnosť na prezentáciu knihy Mŕtvy hosť (13 tajomných príbehov z nemeckej klasiky). Mystické či až hororové príbehy vďačia za svoju pretrvávajúcu popularitu mnohým okolnostiam. Nejeden klasik, fascinovaný odvrátenou, tušenou stranou našej existencie, zašiel aj do týchto literárnych končín. Antológia, ktorú zostavil, preložil a edičnými poznámkami doplnil Ľudovít Petraško, pojala 13 nemeckých autorov od osvietenstva po prah 1. svetovej vojny, u nás známych (J. W. Goethe, E. T. A. Hoffmann, H. von Kleist, T. Storm, L. Tieck), ale i takých, ktorých zatiaľ nepoznáme. Ich rozprávanie ťaží z rozporu medzi tým, čo poznáme, a jeho nečakanými dôsledkami.

Autorská posiedka s Andrijanom Turanom

Dňa 10. 12. 2010 sa o 11:20 hod. v Štátnej vedeckej knižnici na Pribinovej 1 v Košiciach uskutoční autorská posiedka s Andrijanom Turanom. Známy slovenský básnik v rámci 17. ročníka slovenského festivalu poézie Beniakove Chynorany prezradí čitateľom, ako vznikala jeho najnovšia básnická zbierka Origami. Hoci poézia odjakživa ospevovala ľúbostný cit, Turanovi sa ho podarilo stvárniť ojedinelým a moderným básnickým spôsobom. Autorská prezentácia je spojená s autogramiádou.

Litteriáda pokračuje druhým ročníkom

V dňoch 21. 09. – 24. 09. 2010 sa v Košiciach uskutoční Litteriáda (2. ročník medzinárodného literárneho festivalu), na ktorej bude predstavená súčasná slovenská, litovská, poľská, rakúska a nemecká literárna scéna. Umelecké združenie a vydavateľstvo Pectus v spolupráci s košickým Konzervatóriom pripravilo pre verejnosť prezentácie domácich a zahraničných autorov. Zahraničnými hosťami z litovskej strany budú Birutė Jonuškaitė a Vladas Braziūnas, poľskú stranu zastúpia také mená ako Marek Wawrzkiewicz, Elżbieta Musiał, Marta Świderska-Pelinko a rakúsku a nemeckú literatúru predstavia Beppo Beyerl a Martin Becker.

Litteriáda (2. ročník medzinárodného literárneho festivalu)

V dňoch 21. 09. – 24. 09. 2010 sa v Košiciach uskutoční Litteriáda (2. ročník medzinárodného literárneho festivalu), na ktorej bude predstavená súčasná slovenská, litovská, poľská, rakúska a nemecká literárna scéna. Umelecké združenie a vydavateľstvo Pectus v spolupráci s košickým Konzervatóriom pripravilo pre verejnosť prezentácie domácich a zahraničných autorov.

Autorská posiedka s Ľudovítom Petraškom a Petrom Karpinským

Dňa 29. 04. 2010 sa o 17:00 hod. vo Fotogalérii Nova na Hlavnej 48 v Košiciach uskutoční autorská posiedka s Ľudovítom Petraškom a Petrom Karpinským. Autori predstavia verejnosti svoje najnovšie literárne diela. Ľudovít Petraško román Lanské snehy na rozhraní fikcie a reality mapujúci premenlivosť minulého storočia akoby formou dobovej rodinnej kroniky a Peter Karpinský knihu poviedok Nanebonevzatie. Petraško svojím románom nielen zo slovenského prostredia literárne nadväzuje na nemeckú tradíciu „románov o otcoch" a Karpinský na to najlepšie, čo existuje v súčasnej slovenskej poviedke. Prezentácia obidvoch autorov je spojená s autogramiádou.

© 2006 – 2018, Pectus - knihy pre náročných čitateľov. Všetky práva vyhradené.
Vytvorené Pectusom.