V dňoch 28. 09. – 30. 09. 2016 sa uskutoční Litteriáda, v poradí už 4. ročník medzinárodného literárneho festivalu. Vydavateľstvo Pectus v spolupráci s košickým Konzervatóriom, Zemplínskou knižnicou v Trebišove a Podduklianskou knižnicou vo Svidníku zorganizovalo v rámci podujatia prezentácie domácich a zahraničných autorov.

Zo slovenských autorov svoju literárnu tvorbu predstavia prozaik Zdenko Fajčák a básnik Marián Hatala, z nemeckých Karl Grenzler a poľských Stefan Jurkowski a Marek Petrykowski. Neodmysliteľnou súčasťou festivalu sú teda literárne kaviarne – autorské besedy, ktoré prebehnú v Košiciach, Trebišove a Svidníku. Počas nich budú mať čitatelia možnosť zakúpiť si antológiu Litteriáda 2016, do ktorej boli zaradené reprezentatívne ukážky z tvorby všetkých zúčastnených autorov, v prípade zahraničných v slovenskom preklade.
Slovenskí autori iste čo-to prezradia zo zákulisia svojich naposledy vydaných kníh, Marián Hatala pootvorí dvierka k básnickej zbierke Nespavosť alebo plus mínus štyri steny a Zdenko Fajčák k zbierke poviedok Bez medzerníka. Návštevníci sa môžu tešiť na literárno-hudobné pásmo Musicus Poesis, pripravované z umeleckých textov prezentovaných autorov pod taktovkou Marty Vilhanovej z košického Konzervatória.
Hlavným cieľom Litteriády je podpora literatúry menšinového žánru, vytváranie podmienok a realizovanie aktivít zameraných na jej sprístupňovanie čitateľskej verejnosti so zmyslom predovšetkým pre estetiku. Festival umožňuje zvýšiť záujem o krásnu literatúru prostredníctvom aktívnej spolupráce autorov, prekladateľov, kritikov, prezentovať domácich a zahraničných spisovateľov v slovenskom umeleckom kontexte, ich tvorbu a literárne diela, spoznať charakter a tvorivý potenciál pôvodnej a prekladovej literatúry v dialógu s čitateľmi, rozvíjať vzájomné vzťahy a kontakty na medzinárodnej úrovni pre ďalšiu spoluprácu v literárno-umeleckej oblasti. Festival z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Plagát 4. ročníka Litteriády na stiahnutie (vo formáte A3).

Program:

28. 09. 2016 – 11:00 hod.
Literárna kaviareň s poľskou literatúrou
Podduklianska knižnica, 8. mája 697/55, Svidník
Hostia: Stefan Jurkowski, Marek Petrykowski
Uvádza: Kamil Benko

29. 09. 2016 – 16:00 hod.
Literárna kaviareň so slovenskou literatúrou
Zemplínska knižnica, M. R. Štefánika 53, Trebišov
Hostia: Marián Hatala, Zdenko Fajčák
Uvádza: Janka Vargová

30. 09. 2016 – 11:00 hod.
Literárno-hudobné pásmo Musicus Poesis (réžia: Marta Vilhanová)
Literárna kaviareň s nemeckou literatúrou
Konzervatórium, Timonova 2, Košice – divadelná sála
Hosť: Karl Grenzler
Uvádza: Ľudovít Petraško