V dňoch 6. 11. – 8. 11. 2012 sa v rámci východného Slovenska uskutoční Litteriáda (3. ročník medzinárodného literárneho festivalu), na ktorej bude predstavená súčasná slovenská, poľská a estónska literárna scéna. Umelecké združenie a vydavateľstvo Pectus v spolupráci so Štátnou vedeckou knižnicou v Košiciach a Podduklianskou knižnicou vo Svidníku pripravilo pre verejnosť prezentácie domácich a zahraničných autorov.

Plagát 3. ročníka Litteriády na stiahnutie (vo formáte A3).

Pod patronátom Ministerstva kultúry SR a Košice 2013

Ciele podujatia:
1. Prezentácia slovenských a zahraničných spisovateľov v slovenskom kultúrnom kontexte
2. Spoznanie charakteru a tvorivého potenciálu súčasnej slovenskej a zahraničnej literatúry v medzikultúrnom dialógu
3. Vybudovanie vzájomných vzťahov a kontaktov ohľadom ďalšej spolupráce v literárnej kultúre na medzinárodnej úrovni

Program:

6. 11. 2012 (utorok):
15:00 hod. – Literárna kaviareň so slovenskou literatúrou
Súčasná slovenská literatúra očami jej autorov.
Hostia: Janka Halušková, Robert Kačeňák
Miesto: Pribinova 1, Košice

7. 11. 2012 (streda):
16:00 hod. – Literárna kaviareň s poľskou literatúrou
Súčasná poľská literatúra očami jej autorov.
Hostia: Janina Ataman-Gąsiewicz, Marta Świderska-Pelinko
Miesto: 8.mája 697/55, Svidník

8. 11. 2012 (štvrtok):
15:00 hod. – Literárna kaviareň s estónskou literatúrou
Súčasná estónska literatúra očami jej autorov.
Hostia: Aarne Puu
Miesto: 8.mája 697/55, Svidník

Na podujatiach budú prezentované knihy:
Janka Halušková: Kto býva s Barborkou
Robert Kačeňák: Láska v časoch moru