Teší nás, že dňa 7. novembra 2014 o 11:00 hod. môžeme v prešovskej knižnici P. O. Hviezdoslava predstaviť dva knižne vydané tituly. Román S Perúnom na štíte od Márie Kočanovej pertraktuje obdobie Veľkej Moravy, konflikty medzi pohanstvom a nastupujúcim kresťanstvom.

Povesti Strážca jazera, ktoré nesú názov podľa titulu jednej z nich, nie sú nanajvýš zozbierané, ale prerozprávané Ľudovítom Petraškom s nemalým, ozvláštňujúcim autorským podielom. Tak ako Andersenove príbehy predstavujú skôr obrazy ľudskej tragédie než rozprávky, ani táto kniha povestí nie je určená len detskému čitateľovi. Obidve knihy v spolupráci s občianskym združením Dedinka predstavíme taktiež v starej škole v Kostoľanoch nad Hornádom, v rodisku Kočanovej, a to 9. novembra 2014 o 15:00 hod.