Dňa 10. 12. 2010 sa o 11:20 hod. v Štátnej vedeckej knižnici na Pribinovej 1 v Košiciach uskutoční autorská posiedka s Andrijanom Turanom. Známy slovenský básnik v rámci 17. ročníka slovenského festivalu poézie Beniakove Chynorany prezradí čitateľom, ako vznikala jeho najnovšia básnická zbierka Origami. Hoci poézia odjakživa ospevovala ľúbostný cit, Turanovi sa ho podarilo stvárniť ojedinelým a moderným básnickým spôsobom. Autorská prezentácia je spojená s autogramiádou.

Andrijan Turan, narodený roku 1962, je básnik, prozaik a publicista, bývalý člen Barbarskej generácie. Žije v Záhorskej Bystrici. V týždenníku Slovenka sa venuje divadlu, filmu, hudbe, literatúre a výtvarnému umeniu. Spolupracuje s viacerými literárnymi periodikami, pre ktoré recenzuje poéziu i prózu. Dosiaľ vydal básnické zbierky Ozvena vo všetkých jazykoch (1987), Nočná požičovňa klavírov (1990), Sneha (1993), Popolnočný med (1997), Kolíska z hadov (1997), Druhá dúha (1999), Horiaci anjel (2005) a knihu poviedok Sťahovanie vtákov (2006).
Počas jednodňového recitátorského festivalu bude vydavateľstvo Pectus od 9:00 do 16:00 hod. vystavovať knihy z vlastnej produkcie. Široká verejnosť, ktorá je na podujatí vítaná, má tak v predvianočnom čase možnosť kúpiť si priamo na mieste akékoľvek tituly z našej ponuky.

Beniakove Chynorany