Dňa 3. 10. 2014 bude predstavená básnická prvotina Ivana Klohnu, ktorá vyšla vo vydavateľstve Pectus. Zbierku pokrstí Ľudovít Petraško.

V priestoroch podujatia, organizovaného Okresnou knižnicou v Bardejove, si budú môcť návštevníci pozrieť výstavu plastík Jozefa Peteju, ktorý do knižky prispel svojimi ilustráciami. Záujemcovia o poéziu si môžu priamo na mieste zakúpiť knihu, ktorú im autor isto rád podpíše.