Prezentácia knižky Jedine tak vieš neodísť
Prezentácia knižky Jedine tak vieš neodísť

Dňa 3. 10. 2014 bude predstavená básnická prvotina Ivana Klohnu, ktorá vyšla vo vydavateľstve Pectus. Zbierku pokrstí Ľudovít Petraško.

V priestoroch podujatia, organizovaného Okresnou knižnicou v Bardejove, si budú môcť návštevníci pozrieť výstavu plastík Jozefa Peteju, ktorý do knižky prispel svojimi ilustráciami. Záujemcovia o poéziu si môžu priamo na mieste zakúpiť knihu, ktorú im autor isto rád podpíše.