Básnik a prekladateľ Marián Šidlík uvedie do života svoju piatu básnickú zbierku Len tu žiť. Emotívnu a impresionistickú poéziu splnených i nenaplnených túžob predstaví hudobný hosť podujatia – speváčka a klaviristka Kristína Prekopová. Knižná podoba tejto decentnej poézie predstavuje prierez autorovou tvorbou z obdobia rokov 2006 – 2012.

Prezentácia knižky prebehne v Dome Quo Vadis na Hurbanovom námestí v Bratislave a to 22. marca 2018 o 18:00 hod. Milovníci poézie sú srdečne vítaní.

Prezentácia zbierky Len tu žiť