V dňoch 21. 09. – 24. 09. 2010 sa v Košiciach uskutoční Litteriáda (2. ročník medzinárodného literárneho festivalu), na ktorej bude predstavená súčasná slovenská, litovská, poľská, rakúska a nemecká literárna scéna. Umelecké združenie a vydavateľstvo Pectus v spolupráci s košickým Konzervatóriom pripravilo pre verejnosť prezentácie domácich a zahraničných autorov. Zahraničnými hosťami z litovskej strany budú Birutė Jonuškaitė a Vladas Braziūnas, poľskú stranu zastúpia také mená ako Marek Wawrzkiewicz, Elżbieta Musiał, Marta Świderska-Pelinko a rakúsku a nemeckú literatúru predstavia Beppo Beyerl a Martin Becker.

V tomto ročníku slovenskú literatúru budú prezentovať Ľudovít Petraško a Peter Karpinský. Jednotlivé literárne kaviarne prebehnú v Kasárňach Kulturparku na Kukučínovej 2 v Košiciach. Ich cieľom okrem iného je ukázať verejnosti charakter a tvorivý potenciál súčasnej slovenskej a zahraničnej literatúry v medzikultúrnom dialógu mimo tzv. oficiálnych literárnych prúdov, vybudovať vhodné podmienky pre spoluprácu v literárnej kultúre na medzinárodnej úrovni. Košické Konzervatórium pre kultúrnu verejnosť pripravilo ojedinelý koncert Musicus Poesis, experimentálnu koláž umeleckého prednesu a vážnej hudby. Na festivale zároveň budú prezentované najnovšie knihy slovenských autorov (Ľudovít Petraško: Lanské snehy, Peter Karpinský: Nanebonevzatie). Za účasti zahraničných spisovateľov budú predstavené nasledujúce knihy v slovenskom preklade – Marta Świderska-Pelinko: Chuť túlania a edenu (Poľsko) a antológia Litteriáda 2010 (poézia a próza účastníkov 2. ročníka medzinárodného literárneho festivalu). Všetky knihy si návštevníci budú môcť zakúpiť priamo na festivale. Literárna prehliadka sa uskutoční vďaka finančnej podpore Ministerstva kultúry SR a súkromných sponzorov. Mediálnymi partnermi podujatia sú Slovenská televízia, TV Región, TV Naša, Rádio Kiss, denník Korzár, Knižná revue a Dotyky (časopis pre mladú literatúru a umenie).