Vydavateľstvo Pectus v spolupráci so Štátnou vedeckou knižnicou v Košiciach a Goetheho inštitútom v Bratislave pozýva verejnosť na prezentáciu knihy Mŕtvy hosť (13 tajomných príbehov z nemeckej klasiky). Mystické či až hororové príbehy vďačia za svoju pretrvávajúcu popularitu mnohým okolnostiam. Nejeden klasik, fascinovaný odvrátenou, tušenou stranou našej existencie, zašiel aj do týchto literárnych končín.

Antológia, ktorú zostavil, preložil a edičnými poznámkami doplnil Ľudovít Petraško, pojala 13 nemeckých autorov od osvietenstva po prah 1. svetovej vojny, u nás známych (J. W. Goethe, E. T. A. Hoffmann, H. von Kleist, T. Storm, L. Tieck), ale i takých, ktorých zatiaľ nepoznáme. Ich rozprávanie ťaží z rozporu medzi tým, čo poznáme, a jeho nečakanými dôsledkami. Horúčkovité úsilie našich vydavateľstiev prinášať na trh najčerstvejšie novinky spôsobuje, že deficit, aký máme voči svetovej klasike, narastá, nejedno dielo, hoci dostupné v slovenčine, si vyžaduje nový preklad. Opodstatnenosť antológie spočíva taktiež vo vyplnení tejto medzery. Čitatelia sa zároveň môžu oboznámiť s klasickými nemeckými autormi prostredníctvom príťažlivého žánru.