V Dome Quo Vadis v centre Bratislavy sa konala prezentácia knižky, ktorú pod názvom Len tu žiť vydalo vydavateľstvo Pectus básnikovi a prekladateľovi Mariánovi Šidlíkovi. Ide o jeho piatu zbierku veršov. Dlhoročný rozhlasový hlásateľ poňal celé podujatie nadčasovo ako zvláštne stretnutie so slovom. Akciu moderovala mladá hudobníčka a speváčka Kristína Prekopová, ktorá sa venuje aj moderovaniu v televízii, dabingu, nahrávaniu audiokníh, príležitostne herectvu. Skladá a spieva vlastné piesne – šansón, džez. Na klavíri zahrala a zaspievala tri piesne zo svojho najnovšieho albumu Úsvit. Rozhovor s autorom zbierky sa niesol v komornom duchu. Publikum malo možnosť dozvedieť sa čo-to o jeho rodisku, starobylej Trnave, o tom, čo autora umelecky formovalo a kedy debutoval...

Debata sa postupne rozvinula do viacerých tém, prelínali sa hovorené a písané slovo, svetská a duchovná poézia. Značnú pozornosť venoval autor prekladom poézie, dokonca aj etymológii, ktorá ho očarila už v mladosti („slová majú chute, farby a vône“) a nesporne mu pomáha pri hlbšom chápaní poetickej tvorby. Tú svoju nazýva lyrickou impresiou. Vždy ide o zachytenie momentálneho prchavého vnemu, pocitu či dojmu v rôznych podobách. Nakoniec Marián Šidlík počas príjemného stretnutia uviedol svoju zbierku básní do života, krstilo sa lupeňmi ruží. Autor ich farbu vysvetľoval takto: červená – túžba, žltá – sny, biela – duchovný rozmer.