Sme radi, že ďalší počin z našej dielne vyšiel v prestížnom poľskom vydavateľstve Abilion, ktoré dáva prednosť hodnotnej literatúre pred pospolitou, tuctovou alebo módnou. Tentoraz ide o zbierku povestí Strážca jazera, v autorskom stvárnení Ľudovítom Petraškom. Autor siahol po východoslovenských povestiach zo Šariša, Abova a Zemplína, aby ich vo vlastnom spracovaní priblížil súčasnému vnímaniu čitateľa. Napriek tomu, že knižka je vhodná predovšetkým pre mládež, legendy majú zásadné znaky literatúry pre dospelých. Bez týchto príznakov nemôže byť mysliteľná ani rozprávka.

Potešili sme sa o to viac, že naša práca, hoci sa neorientujeme na úspech v predajnosti, a teda nevydávame, čo chce prevažujúca väčšina, nevychádza nazmar. Dostáva sa medzi čitateľov, ktorí si na knižnom trhu so zdanlivo bohatou ponukou aj tak nedokážu nič vybrať, pretože im nepreberné množstvo titulov splýva do jedného. Nečudo, k aktuálnemu stavu čítania a písania sa už vyjadril Nietzsche, na ilustráciu to stačí: „Kto pozná čitateľov, nič pre nich neurobí. Ešte jedno storočie čitateľov – a aj sám duch zatuchne. To, že každý sa môže naučiť čítať, pokazí nakoniec nielen písanie, ale aj myslenie.“