Vydavateľstvo Pectus a košické Konzervatórium zrealizovali v dňoch 21. – 24. 9. 2010 v košickom Kulturparku 2. ročník Litteriády, ktorý značne prispel k diskusii s verejnosťou o súčasnom stave literatúry v piatich krajinách. Medzinárodný literárny festival sa uskutočnil vďaka podpore slovenského Ministerstva kultúry a súkromných sponzorov, bez ktorých by podujatie nemalo primeranú úroveň.
Štyri večery sa niesli v duchu litovskej, poľskej, rakúskej a nemeckej, ako aj slovenskej literárnej kaviarne. Na autorskej diskusii nielen o vlastnej tvorbe sa zúčastnili najvýznamnejší spisovatelia z jednotlivých krajín.

Litovskú literatúru reprezentovali Birutė Jonuškaitė (podpredsedníčka Zväzu spisovateľov Litvy) a Vladas Braziūnas, poľskú Marek Wawrzkiewicz (predseda Zväzu poľských literátov), Elżbieta Musiał a Marta Świderska-Pelinko, rakúsku Beppo Beyerl, nemeckú Martin Becker a slovenskú Ľudovít Petraško s Petrom Karpinským, ktorým v roku 2009 vo vydavateľstve Pectus vyšli knihy Lanské snehy a Nanebonevzatie. Hlavným cieľom festivalu, tak ako pred dvoma rokmi, bola prezentácia málo populárnych a predsa významných autorov z európskych krajín, vrátane domácej literárnej scény.
Vrcholom Litteriády bol koncert Musicus Poesis, zorganizovaný študentmi a pedagógmi košického Konzervatória. Z tejto výnimočnej udalosti, ktorá spojila vážnu hudbu s umelecky pôsobivým divadelným prednesom, si publikum odnieslo nezabudnuteľné zážitky. Počas koncertu zazneli básne hlavných hostí festivalu.
Poďakovanie zo strany organizátorov patrí nielen mediálnym partnerom (Slovenská televízia, TV Región, TV Naša, denník Korzár, Knižná revue a časopis Dotyky), ale aj ostatným mediálnym účastníkom (Slovenský rozhlas, TASR a SITA), ktorí sa rozhodli prispieť k popularizácii nepopulárnej literatúry. Samotní zahraniční hostia vyjadrili svoj obdiv k rozsiahlej medializácii tohto najvýznamnejšieho literárneho podujatia na Slovensku. Vďaka patrí aj Dopravnému podniku mesta Košice, ktorý sa postaral o najmasovejšiu distribúciu plagátov.
Aj keď Poľsko nikdy neprofitovalo z produkcie vína, práve poľské firmy (Ján Lubera, Mária Anna a vinica Płochockých) zabezpečili pre festival to najkvalitnejšie víno, ktoré je odjakživa nemysliteľné bez poézie. Firma Biesiada Catering sa postarala o občerstvenie pre hostí na všetky štyri večery.

Fotoreportáž z 2. ročníka Litteriády: