Historický román S Perúnom na štíte od Márie Kočanovej a povesti Strážca jazera v autorstve Ľudovíta Petraška boli predstavené nielen v Knižnici P. O. Hviezdoslava v Prešove, ale v ten istý deň (7. 11. 2014 o 16:00 hod.) aj v Ľuboticiach, kde podujatie prebehlo pod záštitou súčasného starostu Krajčiho.

O obidvoch knihách sa rozprávalo i v nedeľu (9. 11. 2014 o 15:00 hod.), potom čo starosta Kostolian nad Hornádom Anton Medvec zložil veniec k pamätnej tabuli na rodnom dome Márie Kočanovej. Z pôvodnej trilógie, ktorú spisovateľka považovala za svoje celoživotné dielo, sa vo Vlastivednom múzeu v Prešove zachoval jediný rukopis. Jeho vydaním po 70-tich rokoch sa azda podarilo vzkriesiť niečo, čo sa už pokladalo za zabudnuté.