Prvý ročník Litteriády (medzinárodného literárneho festivalu) mal silnú mediálnu podporu. Vďaka mediálnej spolupráci bolo podujatie odprezentované v Slovenskej televízii, vzniklo niekoľko rozhlasových spotov odvysielaných v rádiách Devín a Regina. Denník Korzár pravidelne uverejňoval nové informácie. Sami zúčastnení autori poskytli množstvo rozhovorov. Festival mal odozvu aj v zahraničí, zvlášť v Poľsku, kde v literárnych i neliterárnych časopisoch vyšli články o srdečnom prijatí poľských autorov, o náklonnosti slovenských čitateľov k poľskej literatúre.

Prinášame vám aspoň niekoľko odkazov:
článok v denníku Sme
článok v denníku Korzár
rozhovor nielen o Litteriáde v poľskom spoločensko-kultúrnom mesačníku Nasz Dom