Možno povedať, že 1. ročník Litteriády splnil očakávania jej domácich a zahraničných účastníkov. Prebehol verejný dialóg, spisovatelia mali možnosť spoznať sa navzájom, diskutovať o najpálčivejších problémoch, čo určite netrápia iba slovenských autorov. Vydavateľstvu Pectus sa podarilo zabezpečiť vydanie dvoch domácich a troch zahraničných knižných titulov, aby na festivale mohli byť odprezentované.

Hlavný organizátor predpokladá, že v budúcnosti sa Litteriáda stane tradičným literárnym festivalom s medzinárodnou účasťou, ktorá Košiciam už teraz dodala prestíž ako Európskeho hlavného mesta kultúry v roku 2013. Svedčia o tom mediálne ohlasy v zahraničí, hoci zahraniční hostia vyjadrili počudovanie, že na projekte neparticipovalo samotné mesto, jeho hlavní predstavitelia. Hlavný organizátor zamýšľa zorganizovať druhý ročník festivalu, na ktorom plánuje predstaviť nové literárne tváre. Dovtedy chce vydať knihy niektorým z budúcich účastníkov. Zároveň sa netají, že očakáva spätnú väzbu pokračujúcej cezhraničnej spolupráce, ktorú možno potvrdia zahraničné knižné vydania slovenských autorov.

Fotoreportáž z 1. ročníka Litteriády: