V dňoch 21. – 24. 5. 2009 sa uskutočnil 54. Medzinárodný knižný veľtrh vo Varšave. Na podujatí medzi mnohými zahraničnými vydavateľstvami nechýbalo ani košické vydavateľstvo Pectus. Vystavovalo pôvodné a prekladové tituly z knižnej produkcie posledných dvoch rokov, návštevníci boli zároveň informovaní o novej webovej prezentácii tohto umeleckého združenia a vydavateľstva. Spolu s Pectusom sa v spoločnom slovenskom stánku prezentovali Slovenský inštitút vo Varšave a Spolok Slovákov v Poľsku.

Čestným hosťom tohtoročného veľtrhu bola Rada Európy oslavujúca 60. výročie svojho vzniku. Organizátori prvý deň venovali iba vydavateľom, pracovníkom knižníc a médiám, v prípade ktorých dianie monitorovalo viac ako 300 zahraničných novinárov. Dvadsať poľských autorov bolo nominovaných na literárnu Cenu Niké. V ďalších dňoch otvorených pre širokú verejnosť prebehli odborné stretnutia ohľadom oživenia vydavateľského a knižného trhu, opatrení a spôsobov odstraňovania jeho negatívnych javov. Boli ocenení prekladatelia vedeckej literatúry. Rada Európy predstavila publikáciu o právach najmä detí, počítačové programy súvisiace s ich ochranou na internete a diskrimináciou v športe. Na veľtrhu bolo prítomných viac ako 50 000 návštevníkov.