V dňoch 10. 11. – 12. 11. 2008 sa v Košiciach uskutoční Litteriáda (1. ročník medzinárodného literárneho festivalu), na ktorej bude predstavená súčasná slovenská, francúzska a poľská literárna scéna. Občianske združenie a vydavateľstvo Pectus v spolupráci so Spolkom slovenských spisovateľov a slovenským PEN centrom pripravilo pre verejnosť multimediálne prezentácie domácich a zahraničných autorov.

Plagát 1. ročníka Litteriády na stiahnutie (vo formáte A5).

Pod patronátom Ministerstva Kultúry Slovenskej republiky

Organizátori:
1. Občianske združenie a vydavateľstvo Pectus
2. Východoslovenská pobočka Spolku slovenských spisovateľov a slovenského PEN centra

Ciele podujatia:
1. Prezentácia slovenských a zahraničných spisovateľov v slovenskom kultúrnom kontexte
2. Spoznanie charakteru a tvorivého potenciálu súčasnej slovenskej a zahraničnej literatúry v medzikultúrnom dialógu
3. Vybudovanie vzájomných vzťahov a kontaktov ohľadom ďalšej spolupráce v literárnej kultúre na medzinárodnej úrovni

Účastníci:
1. Pozvaní spisovatelia z Francúzska, Poľska a Slovenska (Laurence Tardieu, Philippe Claudel, Wieslaw Zieliňski, Marta Šwiderska-Pelinko, Adam Decowski, Janina Ataman-Gasiewicz, Zbigniew Domino, Janusz Termer, Peter Gregor, Anna Valcerová, Ireney Baláž, Juraj Kuniak, Mária Bátorová, Boris Brendza atď.)
2. Členovia Východoslovenskej pobočky Spolku slovenských spisovateľov a slovenského PEN centra – Radovan Brenkus, Dalimír Stano, Martin Vlado, Richard Kitta.
3. Tlmočníci – Vladimíra Komorovská (Francúzsko), Radovan Brenkus (Poľsko)

Termín podujatia: 10.11. (pondelok) – 12.11.2008 (streda)

Program:

Nedeľa (09. 11. 2008):
– príchod účastníkov do 18:00 hod., ubytovanie, večera, spoločný kultúrny program

Pondelok (10. 11. 2008):
program pre hostí (Potulky mestom Košice, sprievodca J. Kolcun)
14:30 hod. – príhovor organizátora festivalu
– oficiálne otvorenie festivalu
15:00 hod. – Literárna kaviareň s francúzskou literatúrou
Súčasná francúzska literatúra očami jej autorov.
Hostia: Philippe Claudel, Laurence Tardieu
Uvádza: Vladimíra Komorovská
Hudba: francúzski autori, slovenskí interpreti
Videoprojekcia: videoart študentov francúzskych umeleckých škôl
Občerstvenie: francúzske víno
Miesto podujatia: Verejná knižnica J. Bocatia, Hviezdoslavova 5, Košice

Utorok (11. 11. 2008):
program pre hostí (Potulky mestom Košice, sprievodca J. Kolcun)
15:00 hod. – Literárna kaviareň s poľskou literatúrou
Súčasná poľská literatúra očami jej autorov.
Hostia: Wieslaw Zieliňski, Janusz Termer, Adam Decowski
Uvádza: Radovan Brenkus
Hudba: poľskí autori, slovenskí interpreti
Videoprojekcia: videoart študentov poľských umeleckých škôl
Občerstvenie: poľská kuchyňa
Miesto podujatia: Štátna vedecká knižnica, Hlavná 10, Košice

18:00 hod. – Literárna kaviareň s poľskou literatúrou
Súčasná poľská literatúra očami jej autorov.
Hostia: Marta Šwiderska-Pelinko, Janina Ataman-Gasiewicz, Zbigniew Domino
Uvádza: Radovan Brenkus
Hudba: poľskí autori, slovenskí interpreti
Videoprojekcia: videoart študentov poľských umeleckých škôl
Občerstvenie: poľská kuchyňa
Miesto podujatia: Verejná knižnica J. Bocatia, Hviezdoslavova 5, Košice

Streda (12. 11. 2008):
program pre hostí (Potulky mestom Košice, sprievodca J. Kolcun)
15:00 hod. – Literárna kaviareň so slovenskou literatúrou
Súčasná slovenská literatúra očami jej autorov.
Hostia: Peter Gregor, Anna Valcerová, Ireney Baláž
Uvádza: Richard Kitta
Hudba: slovenskí autori a interpreti
Videoprojekcia: videoart študentov slovenských umeleckých škôl
Občerstvenie: slovenská kuchyňa
Miesto podujatia: Štátna vedecká knižnica, Hlavná 10, Košice

18:00 hod. – Literárna kaviareň so slovenskou literatúrou
Súčasná slovenská literatúra očami jej autorov.
Hostia: Juraj Kuniak, Mária Bátorová, Boris Brendza
Uvádza: Richard Kitta
Hudba: slovenskí autori a interpreti
Videoprojekcia: videoart študentov slovenských umeleckých škôl
Občerstvenie: slovenská kuchyňa
Miesto podujatia: Verejná knižnica J. Bocatia, Hviezdoslavova 5, Košice
20:00 hod. – oficiálne ukončenie festivalu

Štvrtok (13. 11. 2008):
– odchod účastníkov v dopoludňajších hodinách

Podujatia sú spojené s autorskými čítaniami a prezentáciou kníh:
Peter Gregor: Idiotár
Anna Valcerová: Letný sneh

Za účasti zahraničných spisovateľov budú predstavené knihy v slovenskom preklade:
Philippe Claudel: Končím (Francúzsko)
Laurence Tardieu: Nič netrvá večne (Francúzsko)
Zbigniew Domino: Poľská sibiriáda (Poľsko)