Dňa 29. 04. 2010 sa o 17:00 hod. vo Fotogalérii Nova na Hlavnej 48 v Košiciach uskutoční autorská posiedka s Ľudovítom Petraškom a Petrom Karpinským. Autori predstavia verejnosti svoje najnovšie literárne diela. Ľudovít Petraško román Lanské snehy na rozhraní fikcie a reality mapujúci premenlivosť minulého storočia akoby formou dobovej rodinnej kroniky a Peter Karpinský knihu poviedok Nanebonevzatie. Petraško svojím románom nielen zo slovenského prostredia literárne nadväzuje na nemeckú tradíciu „románov o otcoch“ a Karpinský na to najlepšie, čo existuje v súčasnej slovenskej poviedke. Prezentácia obidvoch autorov je spojená s autogramiádou.

Ľudovít Petraško, narodený roku 1949 v Šarišských Lúkach, je spisovateľ, publicista, literárny kritik a vysokoškolský učiteľ. Vyštudoval slovakistiku a germanistiku v Prešove a Rostocku, pôsobí na Inštitúte germanistiky Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity. Publikuje rozhlasové hry, preklady a recenzie. Z prózy vydal V tomto meste v tejto chvíli (1979, TV hra 1982) a Náhodní okoloidúci (1987).
Peter Karpinský sa narodil 3. 11. 1971 v Gelnici. Žije v Spišskej Novej Vsi a v Prešove. Pracuje ako vedúci Katedry slovenského jazyka Inštitútu slovakistiky, všeobecnej jazykovedy a masmediálnych štúdií na Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove. Okrem literárnej tvorby sa venuje jazykovede, teórii komiksu a recenzovaniu textov najmä z literatúry pre deti a mládež. Jeho diela boli preložené do poľštiny, češtiny, nemčiny, angličtiny a taliančiny. V roku 1997 debutoval knihou poviedok Oznamujeme všetkým majiteľom hrobov, za ktorú získal cenu Rubato a Prémiu ceny Ivana Kraska. Z tvorby pre deti mu vyšli knihy rozprávok Ako sme s Ťukťukom ťukťukovali (2001, Cena za najlepšiu rozprávkovú knihu – zima 2001) a Rozprávky z Múzea záhad a tajomstiev (2007, Cena za najlepšiu rozprávkovú knihu – zima 2007 a Cena Literárneho fondu). Je autorom cyklu rozhlasových večerníčkov Rozprávky z Múzea záhad a tajomstiev (2004) a rozprávkového cyklu Celestín (2009), ako aj rozhlasových rozprávkových hier Koruna času a modrá koza (2002) a Med z ľadových kvetov (2005).

Pozvánka na autorskú posiedku.