V dňoch 10. 11. – 12. 11. 2008 sa v Košiciach uskutoční Litteriáda (1. ročník medzinárodného literárneho festivalu), na ktorej bude predstavená súčasná slovenská, francúzska a poľská literárna scéna. Občianske združenie a vydavateľstvo Pectus v spolupráci so Spolkom slovenských spisovateľov a slovenským PEN centrom pripravilo pre verejnosť multimediálne prezentácie domácich a zahraničných autorov. Zahraničnými hosťami z francúzskej strany budú Laurence Tardieu a Philippe Claudel, poľskú stranu zastúpia také mená ako Wieslaw Zieliňski, Marta Šwiderska-Pelinko, Adam Decowski, Janina Ataman-Gasiewicz, Zbigniew Domino, Janusz Termer.

V tomto ročníku slovenskú literatúru budú prezentovať Peter Gregor, Anna Valcerová, Ireney Baláž, Juraj Kuniak, Mária Bátorová, Boris Brendza. Jednotlivé literárne kaviarne budú prebiehať na dvoch miestach – vo Verejnej knižnici J. Bocatia na Hviezdoslavovej 5 a v Štátnej vedeckej knižnici na Hlavnej 10 v Košiciach. Ich cieľom okrem iného je ukázať verejnosti charakter a tvorivý potenciál súčasnej slovenskej a zahraničnej literatúry v medzikultúrnom dialógu mimo tzv. oficiálnych literárnych prúdov, vybudovať vhodné podmienky pre spoluprácu v literárnej kultúre na medzinárodnej úrovni. Na festivale zároveň budú prezentované najnovšie knihy slovenských autorov (Peter Gregor: Idiotár, Anna Valcerová: Letný sneh). Za účasti zahraničných spisovateľov budú predstavené nasledujúce knihy v slovenskom preklade – Zbigniew Domino: Poľská sibiriáda (Poľsko), Philippe Claudel: Končím (Francúzsko) a Laurence Tardieu: Nič netrvá večne (Francúzsko). Festival sa uskutoční vďaka finančnej podpore Ministerstva kultúry Slovenskej republiky. Mediálnymi partnermi podujatí sú rádio Regina, Slovenská televízia, TV Naša a denník Korzár.